Phim Võ Thuật

Bắc Lương Truyền Kỳ - Thuyết Minh (2023)Bản ĐẹpTập 38 end
Công Chúa Thần Thám - VietSub  (2019)Bản ĐẹpTập 25 End
Ngộ Không Kỳ Truyện - Wukong (2023)Bản Đẹp
Ở Rể - My Heroic Husband (2021)Bản ĐẹpTập 36 End
Thần Thám Lý Thuần Phong - Lý Thuần Phong Kỳ Án (2012)Bản ĐẹpTập 26 End
Cửu Âm Chân Kinh - The Mystery of the Condor Hero (1993)Bản ĐẹpTập 20 End
Lương Duyên Tiền Định - Lady Fan (2004)Bản ĐẹpTập 20 End
Kim Ngọc Mãn Đường - Happy Ever After (1999)Bản ĐẹpTập 40 End
Âm Mưu Bất Thành - The Slicing Of The Demon (2007)Bản ĐẹpTập 20 End
Mạnh Lệ Quân - Eternal Happiness / Tái Sinh Duyên (2002)Bản ĐẹpTập 32 end
Phi Hồ Ngoại Truyện - Side Story Of Fox Volant Class (2022)Bản ĐẹpTập 40 End - 38 TM
Bossam: Đánh Cắp Số Phận - Bossam: Steal the Fate (2021)Bản ĐẹpTập 20 - 14 TM
Khinh Công - Go With The Float (2022)Bản ĐẹpTập 25