Truyền Thuyết Thục: Sơn Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)

Tên phim
Truyền Thuyết Thục: Sơn Vạn Kiếm Quy Tông
Tiếng anh
Swords Drawn
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2022

Like & Share

Giới thiệu phim

Phim Truyền Thuyết Thục: Sơn Vạn Kiếm Quy Tông | Swords Drawn - Trung Quốc 2022 là sát thủ số một của Thất Sát thủ, khi muốn hạ kiếm đã bị trang chủ ám sát, may mà được Từ Nhất Chu cứu. Sống trong một gia đình hạnh phúc, anh ấy càng quyết tâm cố gắng sống thật tốt…

Bình luận