Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống - Defense: Secret Escort (2022)

Tên phim
Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống
Tiếng anh
Defense: Secret Escort
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2022

Like & Share

Giới thiệu phim

Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống | Defense: Secret Escort - Phim Lẻ - Trung Quốc 2022 Để đảm bảo rằng các nguyên liệu hóa chất độc hại không tràn vào xã hội Đông Nam Á, Châu Khắc, một người gìn giữ hòa bình Trung Quốc, được lệnh hộ tống Tôn Tố Hằng, một chủ nhà máy hóa chất người Hoa ở nước ngoài. Trong quá trình đó, anh đã giải cứu gia đình Tôn Tố Hằng bị bắt cóc và cuối cùng là đảm bảo an toàn cho nguyên liệu.

Bình luận